نمونه تصاویر ضبط شده از دوربین های تحت شبکه فالکن:

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل تحت شبکه فالکن

 

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل تحت شبکه فالکن FL-5120S

 

نمونه تصاویر ضبط شده از دوربین های آنالوگ فالکن:

نمونه تصاویر دید در شب دوربین های مدار بسته آنالوگ (night)

 

نمونه تصاویر دوربین های مدار بسته آنالوگ (indoor)

 

نمونه تصاویر بزرگنمایی دوربین های مدار بسته آنالوگ (Zoom)

 

نمونه تصاویر نرخ فریم دوربین های مدار بسته آنالوگ (Frame)

 

نمونه تصاویر دوربین آنالوگ FL-1820

 

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل آنالوگ فالکن با لنز ثابت – فایل 1

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل آنالوگ فالکن با لنز ثابت – فایل 2

نمونه تصویر دوربین های 2 مگاپیکسل آنالوگ فالکن با لنز متغیر

 

نمونه تصویر دوربین های 5 مگاپیکسل آنالوگ فالکن با لنز ثابت

نمونه تصویر دوربین های 5 مگاپیکسل آنالوگ فالکن با لنز متغیر

 

فهرست
× چطور می تونم کمک تون کنم؟